hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna EU peníze školám Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf Rodiče vítáni Veď mě dál, cesto má | Česko očima dětí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu
Hlavní stránka Hlavní stránka

Informace pro žáky a učitele k provozu školy od 17. května 2021

13. 05. 2021

Informace pro žáky a učitele k provozu školy od 17. května 2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

-    1. STUPEŇ se bude vyučovat prezenčně bez rotace

-     2. STUPEŇ se bude vyučovat prezenčně v týdenních rotacích celých tříd

Týden od 17. 5. - 21. 5. 2021

Prezenčně

Prezenčně

 

1.A

2.B

2.A

3.B

3.A

4.B

4.A

5.B

5.A

Prezenčně

Distančně

7. A

6. A

7. B

6. B

7. C

6. C

8. A

6. D

8. B

9. A

8. C

9. B

 

9. C

ŠKOLNÍ DRUŽINA – dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu.

1.       Odd.: A. Hovadová   2. A, 4. B, 5. A

2.       Odd.: M. Sečkárová   1. A

3.       Odd.: Alena Konupková 2. B, 3. B

4.       Odd.: Helena Křížková  3. A, 4. A

Provoz ŠD: ranní družina : 5:45 – 8:00   odpolední družina od 11:45 hodin do 16:00 hodin

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

OCHRANA NOSU A ÚST – všichni povinně ochrana úst a nosu.

a)     zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory

b)  děti a žáci ZŠ: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd

TESTOVÁNÍ žáci 1. stupně – povinné neinvazivní testování pro ZŠ – 1x týdně

TESTOVÁNÍ žáci 2. stupně – povinné neinvazivní testování pro ZŠ – 2x týdně

TESTOVÁNÍ zaměstnanci – stanovena pouze jedna frekvence povinnosti testování – jedenkrát v pracovním týdnu = pondělí

HOMOGENITA – není povinná homogenita

Testování žáků a příchody do školy

Žáci 1. stupně se od 17. 5. 2021 budou testovat ve svých třídách se zachováním harmonogramu příchodu žáků tak jako doposud.

Žáci 2. stupně se od 17. 5. 2021 budou testovat u určeného vchodu do budovy školy. Testování bude provádět třídní učitel podle předem připraveného harmonogramu od 7:20 do 7:55 (8:00 konec s testováním)

VÝUKA V 1. - 9. TŘÍDÁCH – dle platného rozvrhu, který mají žáci v Bakalářích.

 

Více informací v dokumentu níže

                                                                       

Mgr. Jarmila Višňovcová
Aktuality