hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu Robotika NNTB Ovoce do škol Doučování žáků
Škola Škola

Škola

untitled.JPG - náhled
10. 09. 2020

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2

 Vám nabízí:

 •  výuku anglického jazyka od 1. třídy
 •  individuální práci s dětmi v dyslektické poradně
 •  poradenství při volbě povolání
 •  psychologické poradenství
 •  spolupráci s drogovým preventistou
 •  projektové dny na 1. a 2. stupni
 •  výukově zaměřené exkurze a výlety
 •  účast nadaných žáků v soutěžích
 •  sportovní aktivity
 •  lyžařský a cyklistický kurz
 •  zájmové kroužky: pěvecký sbor Koťata, hra na flétnu, dramatický kroužek, lezení na umělé stěně, sportovní hry, výtvarný kroužek, německý jazyk, zdravotnický kroužek
 • dále učíme žáky pomáhat druhým: boj proti rakovině, psí útulek Řepnice…

  Historie školy

Budova školy byla postavena v roce 1890 a během své dlouholeté historie sloužila nejen jako vzdělávací instituce, ale dokonce jako pomocná vojenská nemocnice, a ještě v srpnu 1945 jako ubytovací prostor pro útvar československé posádky… I přesto, že byla za války dost poškozena, město ji ihned opravilo, dovybavilo a vyučování bylo znovu zahájeno v průběhu měsíce září téhož roku. V budově byly až do roku 1994 spolu se základní školou umístěny jedenáctiletá střední škola, potom střední všeobecně vzdělávací škola a nakonec gymnázium.

 Škola sdružuje:

 •  základní školu
 •  školní družinu

Školní družina je umístěna v ulici Školní 7, Lovosice.

Naše základní škola je plně organizovanou školou. Na 1. stupni školy máme po dvou paralelních třídách, na 2. stupni zpravidla po třech paralelních třídách. V letošním roce s počtem žáků 564. Škola je také jednou ze dvou spádových škol pro okolní neúplné školy Spolu s ostatními školami je umístěna u parku, téměř v centru města.

  Vybavení školy

Škola je dvouposchoďová budova, v přízemí jsou třídy 1. stupně. Prostory v prvním patře a celé druhé patro obývají třídy 2. stupně. Odborné učebny fyziky, chemie i některé třídy jsou vybaveny moderní interaktivní tabulí. Nejvíce jsme pyšní nově zrekonstruovaný hudební a divadelní sál.

Škola má vlastní školní tělocvičnu a hřiště, které je v areálu školy. Škola má zařízenou LOGO ambulanci, školní knihovnu, školní kuchyňku, dílnu, učebnu pro výuku hudební výchovy dvě počítačové učebny.

Ve škole vyučuje 35 učitelů a 4 vychovatelky. Poskytujeme služby poradce pro volbu povolání, metodika prevence rizikového chování, speciálního pedagoga, školního psychologa.

Mgr. Jarmila Višňovcová, ředitelka školy
Video


Fotogalerie
untitled.JPG - náhled