hlavní stránka youtube žákovská knížka jídelna Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu Robotika NNTB Ovoce do škol Doučování žáků Škola hrou Vizualizace školy Digitalizujeme školu
Škola Škola

Ochrana člověka za mimořádných událostí

09. 11. 2013
Cílem je seznámit žáky s úlohou státu při ochraně životů a zdraví obyvatel, majetkových hodnot a životního prostředí při vzniku živelních událostí. Rizik a mimořádných událostí.
Připravit žáky na uvědomování si odpovědnosti za svoji ochranu, na efektivní jednání a vzájemnou pomoc při hrozbě nebo vzniku mimořádných událostí.
Vést žáky k citlivému vnímání životního prostředí, a to nejen při vzniku mimořádných událostí.

Celý projekt v dokumentech níže.
Mgr. Jarmila Višňovcová, ředitelka školy
Dokumenty