hlavní stránka youtube žákovská knížka jídelna Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu Robotika NNTB Ovoce do škol Doučování žáků Škola hrou Vizualizace školy Digitalizujeme školu
Školní družina Školní družina

A - Výchovné poradenství

07. 11. 2023

Informace výchovného poradce pro šk. r. 2023/2024

Mgr. Jitka Puravcová

Mgr. Andrea Červenková

Kontakt: tel. 416 532 624

puravcova.jitka@1zslovosice.cz, cervenkova.andrea@1zslovosice.cz

Úloha výchovného poradce

· koordinuje kariérové vzdělávání a diagnosticko-poradenské činnosti zaměřené k volbě dalšího vzdělávání žáka po ukončení základního vzdělávání

· zajišťuje skupinové návštěvy žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce apod.

· poskytuje poradenství zákonným zástupcům

· poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace)

· připravuje podmínky pro integraci žáků s poruchami chování a koordinuje činnosti poskytované těmto žákům školou a specializovanými pracovišti

· zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, se střediskem výchovné péče a s jinými orgány státní správy

· poradenství v obtížných životních situacích žáků

Nová informace pro žáky, učitele a rodiče Národní ústav odborného vzdělávání na webové stránce www.infoabsolvent.cz vytvořil nový informační systém ISA. Tento systém uplatnění absolventů škol na trhu práce propojuje informace o školách a oborech vzdělání s poznatky o uplatnění absolventů škol na trhu práce a o potřebách zaměstnavatelů.

Je rozdělen do čtyř oblastí:

· Volba škol a oborů vzdělávání: zde jsou obory vzdělání, povolání a seznamy škol

· Absolventi škol a trhu práce - co očekávají zaměstnavatelé od absolventů škol, možnosti uplatnění, míra nezaměstnanosti absolventů v jednotlivých oborech, předpokládané finanční ohodnocení po absolvování školy

· Průvodce volbou povolání - znaky rozličných činností a pracovišť, scény z reálného pracovního prostředí

· Problémy při studiu - dává možnost žáků, kteří si např. vybrali nevhodný obor, najít si jinou školu. Dále rady, jak se efektivně učit, kde vyhledat odbornou pomoc.

Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce má mnohostranné využití jak pro žáky, tak pro učitele a rodiče. Systém je přístupný zdarma a bude průběžně aktualizován.

Mgr. Jitka Puravcová