hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu Robotika NNTB Ovoce do škol Doučování žáků Škola hrou
Školní družina Školní družina

Učitelé PSPP

15. 10. 2021

Učitelé předmětu speciálně pedagogické péče

Mgr. Andrea Červenková - výchovný poradce, speciální pedagog

tel.: 602 629 279, e-mail: cervenkova.anda@email.cz

Mgr. Markéta Stará - speciální pedagog, logoped

e-mail: stara.marketa@1zslovosice.cz

Mgr. Ivana Vondrová – speciální pedagog, logoped, PLPP 

tel.: 777 105 544, e-mail: iva.atj@seznam.cz

Vyhledává a následně pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje speciálně-pedagogické a poradenské intervence a služby pro žáky, rodiče a pedagogy. Zajišťuje speciální pomůcky a didaktický materiály. Žáci, kteří jsou zařazeni do specializované skupiny, jsou vyučováni v učebně speciální pedagogiky. Z organizačních důvodů (každá skupina, žák, potřebuje něco jiného) se místo učebnic používají pracovní listy, vybrané z různých učebnic, ze spec. učebnic, pracovních sešitů pro žáky bez i s SPU.