hlavní stránka youtube žákovská knížka jídelna Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu Robotika NNTB Ovoce do škol Doučování žáků Škola hrou Vizualizace školy Digitalizujeme školu
Školní družina Školní družina

Logopedie

19. 09. 2022
Logopedická ambulance
Mgr. Markéta Stará

Logopedické hodiny jsou určeny pro děti prvního stupně s vadami řeči nebo řečovými obtížemi. Probíhají zpravidla 1x za 14 dní při individuálních hodinách. Náprava je v případě potřeby konzultována s SPC Litoměřice.Mgr. Markéta Stará